Certifikát o udelení členstva


28. január 2022

Spoločnosť EIZEN s.r.o. sa v januári 2022 stala členom Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín. Svojím členstvom prispieva k zdokonaľovaniu systému výkupu, zhromažďovania a spracovania druhotných surovín so snahou pozitívne ovplyvňovať odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky.

 

EIZEN s.r.o. vznikla vo februári roku 2017 rozdelením zabehnutej spoločnosti EISEN. Zakladateľ spoločnosti EIZEN s.r.o., pán Gabriel Lenčéš, tak nadväzuje na svoju takmer 30-ročnú tradíciu služieb v odpadovom hospodárstve (od roku 1991).

Adresa prevádzky EIZEN s.r.o.

Úzka 985/2
951 31 Močenok
Slovenská republika

Služby

  • výkup železného šrotu
  • výkup autobatérií
  • výkup farebných kovov
  • koľajnice
  • odvoz a likvidácia kovového odpadu

copyright © 1991- EIZEN s.r.o. | vytvoril: dbart.sk