Skip to main content

Súhlasné rozhodnutie odboru starostlivosti o životné prostredie


25. február 2022

Spoločnosť EIZEN s.r.o. obdržala 25.2.2022 od Okresného úradu v Šali (odbor starostlivosti o životné prostredie) súhlasné rozhodnutie k zoznamu odpadov, s ktorými spoločnosť EIZEN vo svojej prevádzke zberného dvora nakladá. Dokument si môžete stiahnuť.