Súhlasné rozhodnutie odboru starostlivosti o životné prostredie


25. február 2022

Spoločnosť EIZEN s.r.o. obdržala 25.2.2022 od Okresného úradu v Šali (odbor starostlivosti o životné prostredie) súhlasné rozhodnutie k zoznamu odpadov, s ktorými spoločnosť EIZEN vo svojej prevádzke zberného dvora nakladá. Dokument si môžete stiahnuť.

 

EIZEN s.r.o. vznikla vo februári roku 2017 rozdelením zabehnutej spoločnosti EISEN. Zakladateľ spoločnosti EIZEN s.r.o., pán Gabriel Lenčéš, tak nadväzuje na svoju takmer 30-ročnú tradíciu služieb v odpadovom hospodárstve (od roku 1991).

Adresa prevádzky EIZEN s.r.o.

Úzka 985/2
951 31 Močenok
Slovenská republika

Služby

  • výkup železného šrotu
  • výkup autobatérií
  • výkup farebných kovov
  • koľajnice
  • odvoz a likvidácia kovového odpadu

copyright © 1991- EIZEN s.r.o. | vytvoril: dbart.sk