Znovuotvorenie prevádzky v Horných Salibách


24. február 2020

Eizen s.r.o. – Kovošrot Horné Saliby č. 866 (Areál zberného dvora za kostolom) oznamuje, že od februára je znovuotvorený výkup kovového odpadu a farebných kovov.

Vykupujeme

 • železo
 • hliník
 • meď
 • mosadz
 • nerez
 • autobatérie

Nevykupujeme

 • celé auto vraky

EIZEN s.r.o. vznikla vo februári roku 2017 rozdelením zabehnutej spoločnosti EISEN. Zakladateľ spoločnosti EIZEN s.r.o., pán Gabriel Lenčéš, tak nadväzuje na svoju takmer 30-ročnú tradíciu služieb v odpadovom hospodárstve (od roku 1991).

Adresa prevádzky EIZEN s.r.o.

Úzka 985/2
951 31 Močenok
Slovenská republika

Služby

 • výkup železného šrotu
 • výkup autobatérií
 • výkup farebných kovov
 • koľajnice
 • odvoz a likvidácia kovového odpadu

copyright © 1991- EIZEN s.r.o. | vytvoril: dbart.sk