Skip to main content

Certifikát o udelení členstva


28. január 2022

Spoločnosť EIZEN s.r.o. sa v januári 2022 stala členom Asociácie nezávislých spracovateľov druhotných surovín. Svojím členstvom prispieva k zdokonaľovaniu systému výkupu, zhromažďovania a spracovania druhotných surovín so snahou pozitívne ovplyvňovať odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky.